Harmonogram Egzaminów Zawodowych 2023

2.12.2022

Szanowni Państwo,

poniżej harmonogram egzaminów zawodowych w sesji styczeń 2023r.

Informujemy o obowiązku stawienia się na egzamin minimum 30 min przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym i czarnym długopisem.

W przypadku egzaminów praktycznych opiekuna medycznego - prosimy o posiadanie stroju medycznego oraz obuwia zmiennego.

Po odbiór szczegółowej informacji z datą i godziną odbywania się egzaminu zawodowego zapraszamy do sekretariatu szkoły! Termin odbioru nie później niż do 12 grudnia 2022r.

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:- z etapu pisemnego - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania- z etapu praktycznego - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania;

Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie wystawia certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu.

UWAGA! Miejsce odbywania się egzaminów komputerowych oraz papierowych z wszystkich kwalifikacji i praktycznych z Florystyki to ul. Górnych Wałów 40 (Szkoła Językowa Britam) w Gliwicach.

Egzaminy praktyczne z opiekuna medycznego odbędą się przy ul. Jedności 18 w Gliwicach, I piętro nad Rossmannem w pracowni opiekuna medycznego.