PLAN ZAJĘĆ KIERUNKI POLICEALNE + KKZ

04-05.11.2023

3.11.2023

Florystyka:

Bardzo proszę o przyniesienie dowolnego niewielkiego pudełka papierowego, celofanu, zioła, kwiaty, owoce zasuszone własnoręcznie  oraz niewielkie mydło/zapachowa świeca , szary papier , zszywacz i szpilki

Uwaga! Z przyczyn od nas niezależnych informujemy, że plan zajęć może ulec zmianie.

.................................