HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

SESJA STYCZEŃ 2024

13.11.2023

Szanowni Słuchacze,

Poniżej znajdą Państwo harmonogram egzaminów zawodowych - sesja styczeń 2024r. Prosimy o dokładne zapoznanie się z terminami egzaminów. Wykaz osób przypisanych do poszczególnych godzin jest dostępny w sekretariacie szkoły. Zostaną Państwo dodatkowo poinformowani w formie sms lub telefonicznej o dokładnej dacie, godzinie i miejscu egzaminów.

WAŻNA INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY w sesji ZIMA 2024

Prosimy  zdających, aby zalogowali się do portalu zdającego w celu weryfikacji poprawności adresu e-mail. Potwierdzenie adresu spowoduje, że w razie resetu hasła przez zdającego wiadomość z kodem aktywacyjnym zostanie wysłana na właściwy adres.