Kierunek niedostępny

Kurs języka niemieckiego dla kierunków medycznych

Kierunek: Kurs języka niemieckiego dla kierunków medycznych jest aktualnie NIEDOSTĘPNY.
Mamy dla Ciebie inne, ciekawe propozycje:


Szczegóły kierunku

Język niemiecki jest bardzo pożądaną kompetencją na rynku pracy w każdej branży. Może być wykorzystywany w praktyce w szczególności podczas wyjazdów do Niemiec w celu zarobkowym.

Branżowy język to przede wszystkim umiejętność sprawnego posługiwania się określeniami medycznymi. Słownictwa specjalistycznego z dziedziny medycyny nie uczy się na podstawowych kursach języka niemieckiego. Jest to wiedza dostępna wyłącznie dla osób zainteresowanych poszerzaniem swoich umiejętności lingwistycznych w zakresie medycyny. Język niemiecki dla kierunków medycznych ułatwia znalezienie pracy w branży medycznej na rynku zachodnim, w krajach niemieckojęzycznych. Znając fachowe określenia z dziedziny opieki nad pacjentem w języku niemieckim, absolwent kursu jest predysponowany do pracy z pacjentami oraz współpracy z personelem medycznym. To z kolei umożliwia takiej osobie rozwój zawodowy i zarabianie na emigracji.

 

Język niemiecki dla kierunków medycznych oferowany jest słuchaczom szkoły Żak na kierunkach technik masażysta oraz opiekun medyczny ze specjalnym rabatem. Współcześnie absolwenci tych kierunków są bardzo chętnie zatrudniani na niemieckim rynku pracy, mają zatem szeroki wachlarz możliwości rozwoju zawodowego za granicą.

 

Czego nauczysz się na kursie Języka niemieckiego dla kierunków medycznych w szkole Żak?

Wybierając język niemiecki dla kierunków medycznych, pogłębisz swoją wiedzę zawodową i udoskonalisz znajomość języka niemieckiego, a także poznasz nowe, specjalistyczne słownictwo, co pozwoli na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Nauczanie odbywa się w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym, ponadto zapewniamy dopasowanie stopnia trudności materiału do poziomu językowego uczestników. Po ukończeniu kursu trwającego 30 godzin, słuchacz otrzymuje stosowne zaświadczenie ukończenia kursu oraz certyfikat poświadczający jego kwalifikacje. To dokumenty, które otworzą możliwości rozwoju zawodowego jako masażysta lub opiekun medyczny w krajach niemieckojęzycznych.

 

Uwaga!
Utrzymaj przynajmniej 50% frekwencji w każdym miesiącu nauki na kierunku Opiekum medyczny lub Technik masażysta i zyskaj 200 zł zniżki na ten kurs! 

O szczegóły zapytaj w sekretariacie swojej szkoły Żak.

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement


185