Kierunek niedostępny

Kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych

Kierunek: Kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych jest aktualnie NIEDOSTĘPNY.
Mamy dla Ciebie inną, ciekawą propozycję:


Szczegóły kierunku

Kurs, dzięki któremu możesz znaleźć wymarzoną pracę. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy w zawodzie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych w domu podopiecznego, domach pomocy społecznej, domach seniora, zakładach pielęgnacji oraz domach dla bezdomnych. W ramach kursu oferujemy również kontakt z firmą rekrutującą do pracy w kraju i za granicą.

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement

Program nauczania

  • Higienę żywienia
  • Pierwsza pomoc
  • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
  • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
  • Podstawy psychologii i pedagogiki
  • Rehabilitacja lecznicza, psychologiczna, społeczna, zawodowa
  • Rehabilitacja osób upośledzonych umysłowo, z zaburzeniami psychicznymi, osób niewidomych i słabo widzących, osób z dysfunkcją narządu ruchu, osób starszych i przewlekle chorych

114