Kierunek niedostępny

Kurs zatrudniania cudzoziemców

Kierunek: Kurs zatrudniania cudzoziemców jest aktualnie NIEDOSTĘPNY.
Mamy dla Ciebie inną, ciekawą propozycję:


Szczegóły kierunku

Zatrudnianie cudzoziemców staje się coraz bardziej powszechne, należy jednak pamiętać o tym, że zatrudnienie pracownika z innego państwa, zwłaszcza spoza Unii Europejskiej, jest dużo bardziej czasochłonne i wymaga znajomości określonych przepisów prawa pracy. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przeprowadzenia cudzoziemca przez cały proces zatrudnienia (od zezwolenia na pracę, przez podjęcie pracy, po obowiązki podatkowe, ubezpieczeniowe i związane z tym procedury uproszczone).

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement


180