Kierunek niedostępny

Oligofrenopedagogika

Kierunek: Oligofrenopedagogika jest aktualnie NIEDOSTĘPNY.
Mamy dla Ciebie inną, ciekawą propozycję:


Szczegóły kierunku

Chcesz zdobyć uprawnienia do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego i pomagać tym, którzy bez Twojej pomocy nie poradzą sobie w społeczeństwie? Wybierz oligofrenopedagogikę – kierunek o trudnej nazwie, ale prostym przesłaniu: nauka jest dla każdego. Po studiach będziesz posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne przy podejmowaniu działań edukacyjnych, terapeutycznych i wychowawczych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną. Oligofrenopedagog to zawód, który nie sprawi Ci zawodu!

d

Uzyskany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

q

Egzamin

Egzamin końcowy

Program nauczania

 • Metodyka nauczania i wychowania osób lekko upośledzonych umysłowo
 • Metodyka opieki i wychowania osób głębiej upośledzonych umysłowo
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce
 • Współczesne zagadnienia oligofrenopedagogiki, w tym relacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną i praca z rodziną

Perspektywy pracy

 • Domy pomocy społecznej
 • Ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
 • Placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Specjalistyczne poradnie
 • Szkoły integracyjne
 • Szkoły specjalne
 • Terapie zajęciowe
 • Zakłady pracy chronionej

145