Kierunek niedostępny

Pracownik socjalny

Kierunek: Pracownik socjalny jest aktualnie NIEDOSTĘPNY.
Mamy dla Ciebie inną, ciekawą propozycję:


Szczegóły kierunku

Pracownik socjalny jest niezbędny w każdym społeczeństwie, którego obowiązkiem jest dbanie o słabszych. Niesie pomoc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji - materialnej, psychicznej czy emocjonalnej. Dokonuje analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń. Pracownik socjalny zapewnia swoim podopiecznym podstawowe warunki do życia: organizuje im pomoc finansową, rzeczową, a także psychologiczną.

r

Tryb nauczania

Zaoczny

#

Czas trwania

1 rok

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat szkoły Żak

t

Uzyskany tytuł

Pracownik socjalny

Program nauczania

 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Bio-psycho-społeczne funkcjonowania człowieka
 • Pedagogika społeczna
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Warsztat pracy z klientem w kryzysie
 • Wiedza o instytucjach wsparcia społecznego
 • Wprowadzenie do interwencji kryzysowej
 • Zarys patologii społecznych
 • Zarys psychologii ogólnej i psychologia społeczna

Perspektywy pracy

 • Centra integracji społecznej
 • Domy pomocy społecznej
 • Organizacje pozarządowe
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Szpitale
 • Szpitale
 • Zakłady karne

41