Kierunek niedostępny

Technik geodeta

Kierunek: Technik geodeta jest aktualnie NIEDOSTĘPNY.
Mamy dla Ciebie inną, ciekawą propozycję:


Szczegóły kierunku

Geodeta to zawód, który daje duże możliwości – finansowe i rozwojowe. Po ukończeniu tego kierunku Twoim zadaniem będzie mierzenie działek i innych elementów terenu, wykonywanie podziału nieruchomości, tworzenie map, obsługa geodezyjna budynków, ulic, dróg, metra czy prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. A po kilku latach pracy w zawodzie możesz zostać geodetą uprawnionym, który przyjmuje zlecenia na prace geodezyjne, a ich wykonanie autoryzuje własnym nazwiskiem.

 

Czego nauczysz się na kierunku Technik geodeta w szkole Żak?

Teoretyczne przygotowanie będzie stanowiło solidną podstawę przy zdobywaniu praktycznych umiejętności i kompetencji podczas zajęć warsztatowych. Należą do nich przedmioty: bezpieczeństwo i higiena pracy, działalność gospodarcza i podstawy przedsiębiorczości, które pozwolą Ci zapoznać się także z kulisami prowadzenia własnej firmy. Będziesz uczyć się także kompetencji społecznych i organizacji pracy zespołów, a także samej geodezji i geodezji inżynieryjnej. Poznasz prawo w geodezji oraz posiądziesz wiedzę dotyczącą katastru i gospodarki nieruchomościami. Dodatkowo język obcy zawodowy pozwoli Ci na podejmowanie współpracy w środowisku międzynarodowym. Natomiast w ramach zajęć praktycznych odbędziesz ćwiczenia geodezyjne, prace obliczeniowe i kartograficzne, zapoznasz się z geomatyką, rysunkiem geodezyjnym i dokumentacją katastralną.

 

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów (BD.31)

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (BD.32)

d

Uzyskany dokument

Świadectwo MEN

q

Egzamin

Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe.

t

Uzyskany tytuł

Technik geodeta

Program nauczania

 • Dokumentacja katastralna
 • Działalność gospodarcza
 • Geodezja inżynieryjna
 • Geomatyka
 • Język obcy zawodowy
 • Kataster i gospodarka nieruchomościami
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Prace obliczeniowe i kartograficzne
 • Prawo w geodezji
 • Rysunek geodezyjny
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • Geodezja
 • Ćwiczenia geodezyjne

Perspektywy pracy

 • Jednostki organizacyjne administracji geodezyjno-kartograficznej
 • Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 • Szkoły geodezji
 • Wydziały geodezji w starostwach powiatowych
 • Zakłady geodezyjne

52