Kierunek niedostępny

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kierunek: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest aktualnie NIEDOSTĘPNY.
Mamy dla Ciebie inną, ciekawą propozycję:


Szczegóły kierunku

Wybierając ten kierunek, decydujesz się na zawód przyszłości. Rynek odnawialnych źródeł energii i stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny zapewni Ci rozwój w nowoczesnej branży z olbrzymim potencjałem, w której, wg ekspertów, rozpoczął się właśnie boom na techników energii odnawialnej w Polsce i za granicą. W Niemczech już teraz 26% energii elektrycznej pochodzi z energii odnawialnej, a do 2050 roku ten odsetek ma wzrosnąć do 80%*. To oznacza, że nie zabraknie dla Ciebie pracy!

* źródło: Polski Komitet Energii Elektrycznej.

Czego nauczysz się na kierunku Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w szkole Żak?

Będziesz zdobywać wiedzę z zakresu rysunku technicznego, technologii montażu systemów energetyki odnawialnej. Nauczysz się tworzyć kosztorysy oraz zgłębisz zasady działalności gospodarczej w budownictwie. Nauka języka obcego zawodowego pozwoli Ci na współpracę ze zleceniodawcami i klientami zagranicznymi, ponieważ będziesz operować specjalistycznymi i charakterystycznymi dla branży budowlanej terminami. Zdobędziesz praktyczne umiejętności dotyczące dokumentacji technicznej i wykorzystasz zdobytą wcześniej wiedzę na temat kosztorysowania w budownictwie na zajęciach warsztatowych. W praktyce nauczysz się także montażu systemów energetyki odnawialnej i ich obsługi. Ponadto podstawy przedsiębiorczości, jakie zyskasz przygotują Cię do założenia własnej działalności, gdy tylko zechcesz pracować na własny rachunek.

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

 • Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.17)
 • Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.18)
d

Uzyskany dokument

Świadectwo MEN

q

Egzamin

Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe.

t

Uzyskany tytuł

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Program nauczania

 • Działalność gospodarcza w budownictwie
 • Kosztorysowanie w budownictwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Rysunek techniczny
 • Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
 • Systemy energetyki odnawialnej
 • Podstawy kosztorysowania w budownictwie
 • Język obcy zawodowy w budownictwie
 • Dokumentacja techniczna w budownictwie
 • Montaż systemów energetyki odnawialnej
 • Obsługa systemów energetyki odnawialnej

Perspektywy pracy

 • Biogazownie
 • Ciepłownie geotermalne
 • Działy obsługi inwestycji związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii
 • Firmy prywatne działające w sektorze energetyki odnawialnej
 • Instytucje badawcze
 • Serwisy obsługi urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Zakłady wytwarzające, przetwarzające i przesyłające energię elektryczną i cieplną

57