Kierunek niedostępny

Technik weterynarii

Kierunek: Technik weterynarii jest aktualnie NIEDOSTĘPNY.
Mamy dla Ciebie inne, ciekawe propozycje:


Szczegóły kierunku

Już teraz w szkole Żak możesz ukończyć kierunek Technik weterynarii w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. Nauka odbywa się na dwóch kwalifikacjach:

 • Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt [RL.10]
 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli nadzoru weterynaryjnego [RL.11]

Lubisz zwierzęta i chcesz z nimi pracować? Wybierz kierunek Technik weterynarii i odkryj świat, w którym to zwierzęta grają główne role! Będziesz mógł wykonywać wszystkie czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, opiekować się zwierzętami, podawać im leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne oraz udzielać im pierwszej pomocy. A jeśli będziesz chciał rozwijać się dalej, będzie Ci o wiele łatwiej na studiach weterynaryjnych!

Czego nauczysz się na kierunku Technik weterynarii w szkole Żak?

Podczas dwuletniej nauki poznasz anatomię i fizjologię zwierząt, elementy diagnostyki weterynaryjnej oraz profilaktykę i leczenie chorób zwierząt. Zgłębisz zasady chowu i rozrodu zwierząt oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności weterynaryjnej. Nauczymy Cię języka obcego branżowego oraz podstawy organizacji pracy zespołowej. Wiedzę zdobytą podczas zajęć teoretycznych wykorzystasz i będziesz doskonalić podczas praktyk zawodowych.

d

Uzyskany dokument

Świadectwo MEN

q

Egzamin

Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe.

t

Uzyskany tytuł

Technik weterynarii

Program nauczania

 • Anatomia i fizjologia zwierząt w teorii i praktyce
 • Chów zwierząt
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Działalność gospodarcza
 • Język obcy zawodowy
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Rozród i inseminacja zwierząt
 • Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt

Perspektywy pracy

 • Biura rachunkowe
 • Gospodarstwa rolne i agroturystyczne
 • Laboratoria weterynaryjne
 • Lecznice dla zwierząt
 • Ogrody zoologiczne
 • Organy inspekcji weterynaryjnej
 • Schroniska dla zwierząt

60