Kierunek niedostępny

Zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości

Kierunek: Zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości jest aktualnie NIEDOSTĘPNY.
Mamy dla Ciebie inną, ciekawą propozycję:


Szczegóły kierunku

Chcesz wykonywać ważną i bardzo pożyteczną pracę, zmieniać rzeczywistość, a nawet wpływać na przyszłe pokolenia? Wybierz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości, dzięki którym będziesz sprawnie i twórczo zarządzać szkołą lub inną placówką edukacyjną oraz jej kadrami. Po tym kierunku będziesz mógł unowocześniać polski system edukacyjny!

d

Uzyskany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

q

Egzamin

Egzamin końcowy

Program nauczania

  • Kierowanie i administrowanie placówka oświatową
  • Kierowanie zmianą
  • Placówka w środowisku lokalnym
  • Psychologiczne aspekty zarządzania

Perspektywy pracy

  • Jednostki samorządowe
  • Ministerstwo oświaty
  • Placówki edukacyjne
  • Prywatne firmy szkoleniowe
  • Szkoły i uczelnie każdego szczebla

148