Doradca podatkowy

Cena:

1899 zł

Liczba godzin:

140 godzin

Czas trwania:

do 3 miesięcy

Tryb nauczania:

Online

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Polacy mają talent do doradzania. Potrafimy wszędzie dodać coś od siebie. Od polityki, po medycynę, motoryzację, piłkę nożną aż do finansów. Mamy to w genach. Ale żeby zostać ekspertem w dziedzinie doradzania nie wystarczą geny. Potrzebne są odpowiednie kwalifikacje I to takie potwierdzone egzaminem państwowym. Nasz kurs wyposaży Cię w odpowiedni zestaw umiejętności i wiedzy, dzięki którym każda twoja porada będzie na wagę złota. Albo złotówek!

Dla kogo jest kurs z doradztwa podatkowego?

Kurs skierowany jest do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu prawa podatkowego, ze szczególny uwzględnieniem przepisów proceduralnych. Po szkoleniu można śmiało podejść do egzaminu ministerialnego.

Czego się nauczysz na kursie?

Celem kursu jest gruntowne przygotowanie osób przystępujących do egzaminu na Doradcę Podatkowego w Ministerstwie Finansów. Ukończenie kursu pomoże Ci w zdobyciu uprawnień do wykonywania zawodu Doradcy Podatkowego. Wiedza przekazywana na zajęciach jest zgodna z treścią aktualnych aktów prawnych dotyczących podatków. 


WAŻNE:

Kurs przygotowuje do podejścia do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym: "Art. 21
1.   Do egzaminu na doradcę podatkowego jest dopuszczona osoba spełniająca warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 5.

Nauka w Żaku jest szybka i wygodna

Co Ci da kurs online w Żaku?

 • Przygotowanie do egzaminu na doradcę podatkowego

 • Zdobycie wiedzy zgodnej z treścią aktualnych aktów prawnych

Program nauczania:

 • Źródła prawa i wykładnia prawa

 • Analiza podatkowa

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

 • Podatek od towarów i usług

 • Podatek akcyzowy oraz oznaczenia znakami skarbowym

 • Podatek od gier

 • Podatek od spadków i darowizn

 • Podatek tonażowy

 • Podatki i opłaty samorządowe

 • Podatek od nieruchomości

 • Podatek od środków transportowych

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych

 • Podatek rolny i leśny

 • Podatek od wydobycia niektórych kopalni

 • Podatek od niektórych instytucji finansowych

 • Opłata skarbowa i inne opłaty samorządowe

 • Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

 • Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej

 • Kontrola celno-skarbowa

 • Interpretacje przepisów prawa podatkowego

 • Zobowiązania podatkowe

 • Tajemnica skarbowa

 • Postępowanie przed organami administracji publicznej

 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi

 • Postępowanie egzekucyjne w administracji

 • Analiza podatkowa

 • Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

 • Prawo karne skarbowe

 • Kodeks postępowanie administracyjnego

 • Postępowanie podatkowe

 • Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa

 • Prawo dewizowe

 • Rachunkowość

 • Ewidencja podatkowa

 • Zasady prowadzenia ksiąg podatkowych

 • Etyka zawodowa

 • Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe

Wszystkiego nauczysz się na naszej platformie e-learningowej: www.platforma.zak.edu.pl

Wymagania do zapisu:

 • pełnoletność

 • komputer ze stabilnym łączem internetowym

 • przeglądarka internetowa,

 • mikrofon/słuchawki

Cenę kursu automatycznie dzielimy na 3 raty.

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V