Dzienny opiekun

Zyskaj niezbędne uprawnienia do opieki nad dziećmi

Cena:

949 zł

Liczba godzin:

160 godzin

Tryb nauczania:

Online

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Kurs opiekuna dziennego to must have dla osób chcących pozyskać uprawnienia do sprawowania opieki nad dziećmi.  Kochasz pracę z dziećmi? Chciałbyś zawodowo zajmować się opieką nad nimi? Ten kurs pomoże Ci spełnić marzenia. Opiekun dzienny zawodowo zajmuje się opieką nad dziećmi, które nie ukończyły jeszcze trzech lat. Wspomaga je na etapie wczesnego rozwoju i odciąża rodziców, którzy mogą bez przeszkód podjąć pracę.

Dzienny opiekun jest jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego.

Zorganizowanie opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna nie wymaga tak dużych nakładów finansowych, tak jak np. w przypadku utworzenia żłobka czy klubu dziecięcego. Opieka jest sprawowana w warunkach domowych lub zbliżonych do domowych, a czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna efektywniej dopasowany do czasu pracy rodziców. Kursanci otrzymają niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne do tworzenia bezpiecznego i stymulującego środowiska rozwoju każdemu dziecku, zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i potrzebami rozwojowymi. Umiejętności zdobyte podczas kursu zapewnią słuchaczom profesjonalne pełnienie roli opiekuna, który zagwarantuje każdemu, indywidualnemu dziecku szczęśliwy, wszechstronny i bezpieczny rozwój. Nabyte kompetencje umożliwią wspieranie rodzica w procesie wychowania dziecka o harmonijnym i nieharmonijnym rozwoju.

Kurs na opiekuna dziennego online – dla kogo?

Kurs daje Ci przede wszystkim wiedzę oraz niezbędne uprawnienia, bez których nie możesz podjąć pracy w charakterze opiekuna dziennego. Jeżeli posiadasz kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego i pracowałeś z dziećmi do lat trzech przez okres co najmniej dwunastu miesięcy (przed aplikacją na stanowisko opiekuna dziennego) to nie potrzebujesz dodatkowego kursu. Jeżeli jednak takich kwalifikacji nie posiadasz, a chcesz podjąć pracę jako opiekun dzienny to musisz odbyć 160– godzinne szkolenie. W Żaku zrobisz to online : ). Aby otrzymać certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu będziesz musiał odbyć 30 godzin praktyk (cały kurs to 130 godzin zajęć dydaktycznych +praktyki).

Nauka w Żaku jest szybka i wygodna

Czego się nauczysz na kursie dla opiekunów?


Po ukończeniu szkolenia będziesz miał wiedzę na temat prawidłowości i  mechanizmów rozwojowych  dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, a także dowiesz się jak w nowoczesny sposób zapewnić dziecku warunki stymulujące jego wczesny rozwój. Zyskasz informacje na temat metodyki edukacji małego dziecka. Nauczysz się jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających jego zdrowiu i życiu. Po kursie będziesz w stanie sprawować opiekę pielęgnacyjną i zdrowotną nad dzieckiem harmonijnie i nieharmonijnie rozwijającym się. Twoje wszechstronne umiejętności ułatwią Ci znalezienie pracy.


Program nauczania:


•  Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa


• Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka


•  Kompetencje opiekuna dziecka


•  Praktyki zawodowe

Wszystkiego nauczysz się na naszej platformie e-learningowej: www.platforma.zak.edu.pl

Program szkolenia zaakceptowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, decyzja nr 4/2021.


Wymagania do zapisu:

  •   pełnoletność,

  • wykształcenie średnie

  •   komputer ze stabilnym łączem internetowym,

  •   przeglądarka internetowa,

  •   mikrofon/słuchawki.

 Cenę kursu automatycznie dzielimy na 2 raty.

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V