Technik informatyk (KKZ)

199 zł / za m-c

Zapisz się

Szczegóły kierunku

Technik informatyk w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego to wspaniała możliwość, aby zdobyć kwalifikacje zawodowe lub zmienić zawód.
Możesz wybrać spośród dwóch kwalifikacji, których ukończenie, a następnie zdanie egzaminu w OKE daje tytuł technika.

 

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych [EE.09]

W dzisiejszych czasach funkcjonowanie, firm prywatnych, obiektów handlowych, a nawet jednostek oświaty czy instytucji państwowych oparte jest na wykorzystywaniu systemów informatycznych. Nie powinien dziwić więc fakt, że jest to branża, w której zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników ciągle rośnie. Według oficjalnych danych specjaliści w dziedzinie informatyki i programowania, to dziś jeden z najlepiej opłacanych zawodów w naszym kraju. Wykorzystywane systemy i programy komputerowe potrzebują osób, które zajmowałyby się ich obsługą, a także modernizacją.

Dlatego też odbycie kursu Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych stwarza możliwości zdobycia ciekawej, a jednocześnie satysfakcjonująco płatnej pracy. Na zajęciach kursant pozna podstawy teoretyczne oraz wykonana dużą liczbę praktycznych ćwiczeń. Branża informatyczna ciągle się rozwija, dlatego z całą pewnością wykształceni pracownicy nadal będą poszukiwani przez pracodawców. Jest też to doskonała ścieżka zawodowa dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą.

Czego nauczysz się na kwalifikacji Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych?

Po ukończeniu kursu będziesz umiał posługiwać się arkuszami stylów CSS oraz profesjonalnymi edytorami. Nie sprawi Ci trudności projektowanie witryn internetowych oraz ich wykonywanie według ustalonych założeń. Dodatkowo będziesz wiedział, jak zaprojektować grafikę na stronę oraz odpowiednio ją modyfikować.

Dowiesz się jak tworzyć i administrować bazami danych. Będziesz potrafił importować dane, tworzyć formularze, raporty oraz zapytania. Będziesz znał zasady dotyczące zarządzania bazą oraz czuwania nad jej bezpieczeństwem. Z kursu wyniesiesz także wiedzę dotyczącą tworzenia aplikacji internetowych. Będziesz wiedział jak w tym celu wykorzystać języki programowania, frameworki i skrypty. Nauczysz się jak umieścić aplikację w Internecie i zabezpieczyć do niej dostęp.

Czas trwania nauki na kwalifikacji:
1 rok szkolny (ok. 10 miesięcy)

 

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci [EE.08]

Sprzęt komputerowy wykorzystywany jest wszędzie, i to zarówno przez użytkowników prywatnych, jak też przez firmy oraz instytucje. Właściwa instalacja urządzeń to gwarancja sprawnego działania systemu komputerowego. Rezultatem tego jest optymalne funkcjonowanie przedsiębiorstw, sklepów, placówek zdrowia i oświaty, wszelkich korporacji oraz mediów. Z powodu tego, że nieustannie powstają nowe obiekty potrzebujące nowoczesnych rozwiązań komputerowych, wykwalifikowany pracownik nie będzie miał problemu ze znalezieniem zatrudnienia.

Wiedza przekazana na kursie Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci oraz praktyczne umiejętności zaowocują tym, że po jego ukończeniu każdy z uczestników świetnie poradzi sobie na rynku pracy. Nie będzie miał problemów z wdrażaniem nowatorskich rozwiązań, ich modyfikacją i naprawianiem usterek.

Czego nauczysz się na kwalifikacji Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci?

Będziesz wiedział jak przygotować stanowisko komputerowe do pracy. Dostosujesz sprzęt komputerowy do określonych warunków technicznych, jak też do wymagań konkretnego użytkownika. Będziesz potrafił zainstalować systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe. Nauczysz się jak modernizować stosowane oprogramowanie. Poznasz przepisy dotyczące prawa autorskiego w odniesieniu do systemów informatycznych. Nie sprawi Ci trudności wykonanie lokalnej sieci komputerowej, jej modyfikacja oraz usuwanie ewentualnych awarii. Odpowiednio skonfigurujesz urządzenia peryferyjne oraz zainstalujesz właściwe sterowniki. Będziesz posiadał wiedzę jak właściwe  przeprowadzać konserwację urządzeń. Naprawisz sprzęt komputerowy, stworzysz kopie danych, a także wykonasz kosztorys usunięcia usterki. Dzięki kursowi Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci nabędziesz umiejętność zarządzania systemami operacyjnymi.

Czas trwania nauki na kwalifikacji:
1 rok szkolny (ok. 10 miesięcy)

 

Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin ten organizowany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE).

Po zdaniu egzaminu, Słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, które uprawnia go do podjęcia pracy w zakresie wyuczonej kwalifikacji. Po uzyskaniu dwóch świadectw kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu, i pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego (nie jest wymagane zdanie matury), osoba będzie miała możliwość otrzymania dyplomu zawodowego z tytułem technika w danym zawodzie.

Więcej informacji o kierunku Technik informatyk przeczytasz tutaj: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-informatyk

r

Tryb nauczania

Zaoczny

#

Czas trwania

1-rok

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie wydane na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

q

Egzamin

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

t

Uzyskany tytuł

Technik informatyk

Przykładowy program nauczania

 • Lokalne sieci komputerowe
 • Lokalne systemy baz danych
 • Systemy operacyjne
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administracja systemami operacyjnymi
 • Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
 • Tworzenie i administrowanie bazami danych
 • Aplikacje desktopowe i mobilne
 • Język angielski zawodowy

Perspektywy pracy

 • Duże firmy zajmujące się badaniami statystycznymi
 • Duże korporacje
 • Działy informatyczne w firmach
 • Firmy teleinformatyczne
 • Firmy telekomunikacyjne
 • Firmy z sektora IT
 • Prywatna działalność

798 299 599

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

Ziaja Polska Izba Firm Vipera ProGrupa SketchUp
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.