Technik rachunkowości (KKZ)

159 zł / za m-c

Zapisz się

Szczegóły kierunku

Technik rachunkowości w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego to wspaniała możliwość, aby zdobyć kwalifikacje zawodowe lub zmienić zawód.
Możesz wybrać spośród dwóch kwalifikacji, których ukończenie, a następnie zdanie egzaminu w OKE daje tytuł technika.

 

Prowadzenie rachunkowości [AU.36]

Marzysz o zdobyciu kwalifikacji, które pozwolą Ci pracować na stabilnym etacie lub prowadzić własny biznes? Tabelki i cyferki to Twój konik, dobrze sobie radzisz z liczeniem i interpretacją różnych przepisów podatkowych? Kierunek Prowadzenie Rachunkowości w naszej szkole zagwarantuje Ci dobry zawód. Dzięki niemu możesz liczyć na godziwe zarobki i stały dostęp do zleceń oferowanych przez klientów potrzebujących fachowego doradztwa i zaufanej osoby do prowadzenia swoich rachunków.

Rachunkowość w służbie nowoczesnemu przedsiębiorcy

Aby prawidłowo rozliczać się z podatku i móc właściwie księgować wszystkie przychody i rozchody, firmy potrzebują zaufanej osoby do prowadzenia rachunkowości. Dzięki naszej szkole jesteś w stanie zdobyć zawód, który pozwoli Ci znaleźć zatrudnienie w firmie posiadającej dział księgowy, w biurze rachunkowym, lub rozpocząć pracę na własną rękę jako freelancer lub przedsiębiorca. Jedna decyzja o podjęciu nowego kierunku studiów - tak wiele perspektywicznych możliwości!

Czego nauczysz się na kwalifikacji Prowadzenie rachunkowości?

Zdobędziesz wiedzę z zakresu prowadzenia sprawozdawczości i analizy finansowej, będących filarami każdego przedsiębiorstwa. Dowiesz się, jak prowadzić rachunkowość dla różnych rodzajów działalności gospodarczej. Poznasz również podstawy prowadzenia biura rachunkowego i zdobędziesz informacje na temat prowadzenia własnego biznesu. Otworzysz też sobie drogę do samorozwoju przez samozatrudnienie - to bardzo interesujący kierunek zawodowy dla osób o charakterze indywidualistów i działaczy, zdolnych podbijać świat. My dostarczymy Ci narzędzia, które przydadzą się do podbijania świata - to, jak je wykorzystasz, zależy już wyłącznie od Ciebie! Podejmij naukę na kierunku Prowadzenie Rachunkowości i pozwól sobie wejść do świata cyfr, tabel i surowych przepisów finansowych, które przestaną mieć dla Ciebie tajemnice!

Czas trwania nauki na kwalifikacji:

1 rok szkolny (ok. 10 miesięcy)

 

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych [AU.65]

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy stawia przed osobami chcącymi rozpocząć życie zawodowe wysokie wymagania. Odbywając kurs rozliczenia wynagrodzeń i danin publicznych jego uczestnik nabędzie specjalistyczną wiedzę, która jest poszukiwana przez pracodawców. Kwestie prawne i podatkowe dotyczące zatrudniania osób, rozliczania płac czy danin to poszukiwane umiejętności. Biura rachunkowe, które obsługują ogromną ilość firm i spółek, chętnie nawiązują współpracę z osobami posiadającymi branżową wiedzę. Duże przedsiębiorstwa posiadają własne działy kadr, gdzie zatrudniani są specjaliści w dziedzinie wynagrodzeń.

Profesjonalna kadra wdroży kursantów w wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu w miejscach takich jak biura księgowe, rachunkowe, podatkowe, instytucje państwowe, prywatne firmy czy korporacje. Zagadnienia, które obejmuje kurs, zostaną przedstawione w zrozumiały i przejrzysty sposób. Dzięki temu każdy uczestnik będzie mógł biegle posługiwać się zdobytymi umiejętnościami w czasie pracy zawodowej.

Czego nauczysz się na kwalifikacji rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych?

Będziesz potrafił sporządzać dokumentację pracowniczą oraz rozliczać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o pracę. Posiądziesz umiejętność ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz jego wysokości. Będziesz znał zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Poznasz programy komputerowe kadrowo - płacowe. Nauczysz się obliczać składki wypłacane przez płatnika w imieniu ZUS. Dodatkowo będziesz potrafił sporządzać dokumentację dotyczącą rozliczeń z ZUS, w tym ustalać wymiar składek oraz wykorzystywać odpowiedni do tego program.

Dzięki kursowi rozliczenia wynagrodzeń i danin publicznych będziesz znał pojęcia dotyczące finansów publicznych oraz będziesz umiał rozliczać podatek VAT, akcyzowy, dochodowy. W Twoich kompetencjach będzie leżało także rozliczanie danin publicznych. Będziesz umiał sporządzać deklaracje podatkowe oraz będziesz wiedział jak przestrzegać zasad dotyczących przechowywania dokumentacji.

Czas trwania nauki na kwalifikacji:

1 rok szkolny (ok. 10 miesięcy)

 

Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin ten organizowany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE).

Po zdaniu egzaminu, Słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, które uprawnia go do podjęcia pracy w zakresie wyuczonej kwalifikacji. Po uzyskaniu dwóch świadectw kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu, i pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego (nie jest wymagane zdanie matury), osoba będzie miała możliwość otrzymania dyplomu zawodowego z tytułem technika w danym zawodzie.

Więcej informacji o kierunku Technik rachunkowości przeczytasz tutaj: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-rachunkowosci

r

Tryb nauczania

Zaoczny

#

Czas trwania

1-rok

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie wydane na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

q

Egzamin

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

t

Uzyskany tytuł

Technik rachunkowości

Przykładowy program nauczania

 • Biuro rachunkowe
 • Biuro podatkowe
 • Dokumentacja biurowa
 • Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • Język obcy w rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Wynagrodzenia
 • Podatki
 • Inwentaryzacja
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Prowadzenie sprawozdawczości i analizy finansowej
 • Prowadzenie inwentaryzacji
 • Biuro wynagrodzeń

Perspektywy pracy

 • Banki
 • Biura rachunkowe
 • Duże korporacje
 • Działy księgowości
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Własna działalność

798 299 599

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

Ziaja Polska Izba Firm Vipera ProGrupa SketchUp
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.