Terapeuta zajęciowy

Cena:

0 zł

Czas trwania:

2-lata

Tryb nauczania:

Stacjonarny

Nauka na kierunku terapeuta zajęciowy jest bezpłatna przy zachowaniu 50% frekwencji na zajęciach. W przypadku nieosiągnięcia w danym miesiącu minimalnej frekwencji słuchacz ponosi opłatę w wysokości 159 zł. O szczegóły zapytaj w sekretariacie Żaka.

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Jesteś osobą twórczą, która chciałaby wykorzystać swoje zdolności pomagając innym ludziom? Być może dobrym pomysłem dla Ciebie jest zostanie terapeutą zajęciowym. Twoja praca polegałaby na organizowaniu zajęć osobom niepełnosprawnym lub starszym. Celem warsztatów terapii zajęciowej jest lepsze przystosowanie podopiecznych do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie. Jeżeli chcesz zmieniać rzeczywistość drugiego człowieka, spróbuj swoich sił na kierunku terapeuta zajęciowy w Żaku. 

Dla kogo jest ten kierunek w Żaku?

Po pierwsze - nie boisz się kontaktu z ludźmi (również schorowanymi czy niepełnosprawnymi). Z każdym nawiążesz nić porozumienia. Jesteś osobą cierpliwą, wyrozumiałą, ugodową. W pracy szukasz możliwości zmiany świata na lepsze i pomagania innym. Chcesz wykorzystywać swoje zdolności twórcze, ale z drugiej strony niestraszna jest Ci też dokumentacja medyczna. Jeśli wszystkie te stwierdzenia opisują Ciebie, to znaczy, że kierunek terapeuta zajęciowy sprawdzi się w Twoim przypadku doskonale.

Czego nauczysz się na kierunku terapeuta zajęciowy w Żaku?

Dzięki nauce w Żaku będziesz mieć za sobą doskonałe przygotowanie do pracy terapeuty zajęciowego. Nauczysz się jak planować i organizować terapię zajęciową. Dokształcisz się w zakresie budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną i środowiskiem.  Dowiesz się jak rozpoznawać potrzeby biopsychospołeczne i jak oceniać stan funkcjonalny podopiecznego. Nauczysz się jak organizować terapię zajęciową w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej. Przyswoisz wiedzę dotyczącą ewaluacji procesu terapeutycznego i jej dokumentacji.

Kim możesz zostać po nauce na kierunku terapeuty zajęciowego w Żaku?

Po ukończonej edukacji możesz poszukiwać pracy w zakładach opiekuńczych, domach pomocy społecznej czy poradniach rehabilitacyjnych. Zatrudnienie możesz znaleźć także w domach seniora, hospicjach, szkołach specjalnych czy przedszkolach integracyjnych. Karierę możesz rozwijać także w sanatoriach czy oddziałach szpitalnych.


Czego się dowiesz na zajęciach w Żaku?

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kierunku terapeuty zajęciowego będziesz znać:

 • Podstawy terapii zajęciowej

 • Zasady monitorowania i dokumentowania przebiegu terapii zajęciowej

 • Język obcy w terapii zajęciowej

 • Zasady komunikacji interpersonalnej

 • Zasady diagnostyki terapeutycznej

 • Zasady przeprowadzania pierwszej pomocy

 • Zasady BHP

 • Zasady planowania i organizowania terapii zajęciowej

 • Zasady prowadzenia terapii zajęciowej


Wymagania zapisowe na kierunek terapeuta zajęciowy

 • pełnoletność

 • wykształcenie średnie

Jak zostać słuchaczem Żaka?

Na kierunek możesz zapisać się online lub stacjonarnie. Wejdź na stronę https://zak.edu.pl/zapisz-sie-online lub odwiedź nasz sekretariat. Pełną listę sekretariatów znajdziesz na: https://zak.edu.pl/kontakt 


Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V