HARMONOGRAMY ZJAZDÓW

WRZESIEŃ 2023 - STYCZEŃ 2024

3.7.2023

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdą Państwo harmonogramy zjazdów dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Żak w Gliwicach, wszystkich kierunków policealnych (w tym kursu KKZ rachunkowość), Szkoły Policealnej Opieki Medycznej (szkoła stacjonarna) oraz dla kierunków jednorocznych płatnych Ośrodka Szkoleniowego Centrum Nauki i Biznesu "Żak" na semestr wrzesień 2023 - styczeń 2024.

Uwaga! Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych (choroba nauczyciela, inne zdarzenia losowe) harmonogramy mogą ulec zmianie.